Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 21.11.2017 r. Realizacji usługi badawczej – obliczenia weryfikacyjne i optymalizacyjne dla opracowanych koncepcji elementów układu grzewczego z wykorzystaniem modelowania matematycznego opartego o numeryczną mechanikę.

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 21.11.2017 r. Realizacji usługi badawczej – obliczenia weryfikacyjne i optymalizacyjne dla opracowanych koncepcji elementów układu grzewczego z wykorzystaniem modelowania matematycznego opartego o numeryczną mechanikę.

[Aktualizacja 30.11.2017 22:05]

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 21.11.2017 r.

Niniejszym informujemy o odwołaniu przetargu dotyczącego realizacji usługi badawczej – obliczenia weryfikacyjne i optymalizacyjne dla opracowanych koncepcji elementów układu grzewczego z wykorzystaniem modelowania matematycznego opartego o numeryczną mechanikę, w ramach Projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy: PBSE Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 pod roboczym tytułem: „Mikrokogeneracyjny układ na biomasę w oparciu o silnik Stirlinga” (Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 21.11.2017 r.), zgodnie z punktem 6 ustęp 1 Zapytania ofertowego.

Odwołanie przetargu wynika ze stwierdzonej konieczności doprecyzowania przedmiotu zamówienia.

Globe Solutions Logo

Kontakt

[email protected]
+48 22 750 69 20

Adres

Globe Solutions Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 5A
05-500 Piaseczno

hprand